Urbanització Carrer del Bruc entre Carrer Jacint Verdaguer y Rambla La Granja a Molins de Rei
Urbanització Carrer del Bruc entre Carrer Jacint Verdaguer y Rambla La Granja a Molins de Rei
Urbanització Carrer del Bruc entre Carrer Jacint Verdaguer i Rambla La Granja a Molins de Rei

Ubicació

Les obres es van executar al carrer Bruc del municipi de Molins de Rei i tenien per objectiu la reurbanització del carrer des del carrer Jacint Verdaguer fins a la Rambla de la Granja. L’àmbit d’actuació no va incloure la part corresponent al Canal de la Infanta, que passa soterrat pel costat del carrer.

Inici obra Final obra Superfície Pressupost d’adjudicació
Maig 2015 Juliol 2015 1.566 m² 144.544 €

Objectiu

Urbanització Carrer del Bruc entre Carrer Jacint Verdaguer y Rambla La Granja a Molins de Rei
Urbanització Carrer del Bruc entre Carrer Jacint Verdaguer i Rambla La Granja a Molins de Rei

L’obra tenia per objecte la renovació del paviment i de l’enllumenat públic així com part de la xarxa de clavegueram (reixes i caixes d’embornals). El projecte plantejava un disseny de carrer en plataforma única de prioritat invertida per a vianants amb l’objectiu de potenciar el caràcter veïnal de la zona i dignificar l’espai urbà i l’espai públic.

 

 

 

 

 

 

Urbanització Carrer del Bruc entre Carrer Jacint Verdaguer y Rambla La Granja a Molins de Rei
Urbanització Carrer del Bruc entre Carrer Jacint Verdaguer i Rambla La Granja a Molins de Rei

Treball realitzat

Les obres es van centrar en el canvi del paviment, de les xarxes d’enllumenat públic i part del sanejament, caixes i reixes d’embornals, així com pintura horitzontal, senyalització vertical i mobiliari urbà. Com a millora es va disposar d’una barana tipus balaustrada amb un portalada de la mateixa tipologia per a protegir del desnivell existent al carrer amb la zona del canal de la Infanta.

 

 

 

 

 

Urbanització Carrer del Bruc entre Carrer Jacint Verdaguer y Rambla La Granja a Molins de Rei
Urbanització Carrer del Bruc entre Carrer Jacint Verdaguer i Rambla La Granja a Molins de Rei

Garantir zones de pas

Les obres es van organitzar en dues fases, amb l’objecte de minimitzar els accessos a guals. La primera fase corresponía al tram que va des del carrer Jacint Verdaguer fins a Roseta Canalies i, la segona, des del carrer Roseta Canalies fins a la Rambla de la Granja. Durant tot el termini d’obres es va garantir una zona de pas per a vianants i accés de veïns i es va desviar el trànsit pels carrers de l’entorn.