Serveis CIC3 Obres i serveis

Obra pública i privada

Urbanització Cami de Can Pagan La Floresta
Urbanització Camí de Can Pagan La Floresta

CIC3 ha realitzat un gran nombre d’obres d’urbanització per diversos ajuntaments i altres administracions públiques en diferents localitats; especialment a la província de Barcelona. Actualment l’empresa disposa d’un departament tècnic dedicat exclusivament a la presentació d’ofertes i gestió de projectes d’urbanització.

CIC3 també dedica el seu treball a l’obra privada realitzant tasques d’enderrocs, urbanitzacions exteriors, estructures de contenció en murs de parcel·la, adequació de solars per a nous usos i col·labora activament amb altres empreses en treballs de canalitzacions de serveis. Algunes de les obres a destacar són l’execució de l’aparcament per a camions i vehicles pesats al carrer Guipúscoa de Barcelona i l’acondicionament d’una vivenda unifamiliar catalogada com a patrimoni arquitectònic a Santa Coloma de Gramenet.

Dins de l’àmbit de l’obra privada, CIC3 s’està obrint camí a l’edificació amb diverses actuacions de rehabilitació realitzades a habitatges unifamiliars.

Sobre CIC3 Obres i Serveis

Empresa certificada

Empresa de construcción certificada ISO 14001 a Barcelona

Compromesa amb el medi ambient, CIC3 desenvolupa la seva activitat oferint a més un servei de gestió de residus de la construcció realitzant el subministrament de contenidors i la recollida, transport i deposició a centre gestor autoritzat de tot tipus de residus. L’empresa compta amb un certificat d’autorització pel transport d’aquests materials atorgat per l’Agència de Residus de Catalunya.
CIC3 posa a disposició dels seus clients un servei personalitzat i exclusiu integrat pel nostre equip de professionals, una flota de vehicles portacontenidors i el nostre centre d’operacions on rebem totes les sol·licituds i controlem les operacions per a garantir la satisfacció dels nostres clients.

 

Empresa de construcción certificada ISO 9001 a Barcelona

A CIC3 disposem d’un equip humà format per professionals del sector àmpliament qualificat i amb una gran implicació i eficiència contrastades. A la nostra empresa valorem en gran mesura a les persones i, per això, invertim en la formació dels nostres treballadors de forma continuada. L’empresa compta amb instal·lacions pròpies i amb una àmplia flota de maquinària i vehicles en constant renovació.Tots aquests factors són els que ens permeten a dia d’avui romandre en el sector i seguir oferint un servei de qualitat als nostres clients.

 

Serveis CIC3 Obres i serveis

Enderrocs

Enderrocs a Barcelona obra pública i privada

CIC3 és una empresa especialitzada en enderrocs i deconstruccions havent realitzat al llarg de la seva trajectòria professional enderrocs totals o parcials de diferents tipus d’edificacions. Algunes d’aquestes tipologies són: habitatges unifamiliars, edificacions de diverses plantes, benzineres i naus industrials.

Alguns exemples són la deconstrucció de la fàbrica de la Coca-Cola a Sant Quirze del Vallès, la benzinera Griful a Sant Cugat del Vallès o la demolició interior de la nau de la fàbrica de Cacaolat al carrer Pujades de Barcelona.

En la realització d’aquest tipus de treballs, CIC3 té per objecte garantir la seguretat en tots els àmbits, alhora que es minimitzen les afectacions a l’entorn i els residus generats, prioritzant el reciclatge de residus partint d’una bona recollida selectiva en obra i acabant amb una correcta gestió de residus.

Serveis - CIC3 Obres i Serveis

Moviments de terres

Moviment de terres a Barcelona
Moviment de terres a Barcelona

CIC3 compta amb una àmplia experiència en la realització de treballs de moviment de terres. L’empresa disposa d’un complert parc de maquinària que permet treballar tant en grans superfícies com en zones confinades que requereixen maquinària més petita.

Per altra banda, CIC3 també disposa de material àrid procedent del reciclatge dels residus generats a les obres de demolició. Aquest material es pot estendre com a base de paviments, fet que aporta propietats resistents molt bones al ferm, alhora que es minimitza l’impacte ambiental generat, amb el que s’aconsegueix millorar els criteris ambitals de projecte.

Serveis - CIC3 Obres i serveis

Servei de lloguer de maquinària

Lloguer de maquinària a Sant Cugat del Vallès Barcelona
Lloguer de maquinària a Sant Cugat del Vallès Barcelona

SERVEI DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA

CIC3 disposa d’una àmplia flota de vehicles i maquinària que posa a disposició dels seus clients per a la realització de treballs puntuals i específics d’enderroc, moviment de terres i transport de materials o residus.

Serveis - CIC3 Obres i Serveis

Recollida de contenidors

Servei de recollida de contenidors
Servei de recollida de contenidors

CIC3 ofereix als seus clients un servei de recollida de contenidors. Aquest servei inclou: la recollida, la retirada, el transport i la deposició de residus procedents de la construcció a abocadors autoritzats. Per això, l’empresa disposa del certificat que l’autoritza per a portar a terme aquestes tasques de gestió de residus. Addicionalment, com empresa especialista, ofereix un servei d’assessorament als seus clients sobre els residus que generen per a la correcta gestió dels mateixos. Aquest servei compta amb un equip de xofers, operadors, vehicles i contenidors que donen una resposta ràpida, eficaç i de qualitat quan el client el requereix.

Serveis - CIC3 Obres i serveis

Gestió de residus

Gestió de residus a Barcelona
Gestió de residus a Barcelona

Amb l’objectiu de donar un pas més en accions a favor del medi ambient, CIC3 participa amb l’entitat  GESTORA METROPOLITANA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, encarregada de la gestió de totes les plantes de reciclatge de la zona metropolitana de Barcelona, la promoció i el desenvolupament de noves plantes per al a gestió de residus i la realització d’estudis per a la recerca de noves tecnologies en el sector d’enderrocs, gestió i tractament de residus de la construcció.