Sobre CIC3 Obres i Serveis

Una constructora moderna i amb àmplia experiència

 

CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L (ara CIC3 Obres i Serveis, S.L.) es va fundar el 1989, a Sant Cugat del Vallès, centrant la seva activitat en treballs de moviment de terres i lloguer de maquinària per a la construcció. CIC3 s’ha desenvolupat al llarg d’aquests anys dins de l’àmbit de l’obra pública i privada especialitzant-se en treballs d’urbanització, enderrocs, canalitzacions i moviment de terres en general. Els seus 30 anys d’experiència i la seva contínua activitat avalen el seu creixement com a empresa constructora. Actualment l’empresa es troba en expansió, obrint-se pas dins del camp de l’edificació, i ja ha realitzat diversos treballs de rehabilitació d’habitatges unifamiliars a la província de Barcelona.

Sobre CIC3 Obres i Serveis

Empresa certificada

Empresa de construcción certificada ISO 14001 a Barcelona

Compromesa amb el medi ambient, CIC3 desenvolupa la seva activitat oferint a més un servei de gestió de residus de la construcció realitzant el subministrament de contenidors i la recollida, transport i deposició a centre gestor autoritzat de tot tipus de residus. L’empresa compta amb un certificat d’autorització pel transport d’aquests materials atorgat per l’Agència de Residus de Catalunya.
CIC3 posa a disposició dels seus clients un servei personalitzat i exclusiu integrat pel nostre equip de professionals, una flota de vehicles portacontenidors i el nostre centre d’operacions on rebem totes les sol·licituds i controlem les operacions per a garantir la satisfacció dels nostres clients.

 

Empresa de construcción certificada ISO 9001 a Barcelona

A CIC3 disposem d’un equip humà format per professionals del sector àmpliament qualificat i amb una gran implicació i eficiència contrastades. A la nostra empresa valorem en gran mesura a les persones i, per això, invertim en la formació dels nostres treballadors de forma continuada. L’empresa compta amb instal·lacions pròpies i amb una àmplia flota de maquinària i vehicles en constant renovació.Tots aquests factors són els que ens permeten a dia d’avui romandre en el sector i seguir oferint un servei de qualitat als nostres clients.

 

 

CIC3 Obres i Serveis

Instal·lacions

CIC3 disposa d’una nau on es situen les oficines centrals, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. L’empresa compta també amb un complert parc de maquinària i d’un gran espai on disposa de taller propi i un ampli magatzem. Aquestes instal•lacions es localitzen al límit municipal de Cerdanyola del Vallès, a tan sols 2 minuts de l’oficina central.

Totes les nostres instal·lacions es troben molt properes entre sí, alhora que es troben properes també a l’AP-7. D’aquesta manera aconseguim una bona organització de cara a la planificació dels equips en el desenvolupament de les actuacions que executem i una gran capacitat de resposta al trobar-nos tan a prop d’aquesta via principal de comunicació intermunicipal.


  Vols treballar amb nosaltres

  Nom i cognoms

  Telèfon

  Email

  Curriculum

  Sobre CIC3 Obres i Serveis

  Algun dels nostres projectes