Obres d'urbanització Sector 8 de Mirasol (Capella de Sant Joan)
Obres d'urbanització Sector 8 de Mirasol (Capella de Sant Joan)
Obres d’urbanització Sector 8 de Mirasol (Capella de Sant Joan)

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació és una zona residencial de cases unifamiliars aïllades (144 parcel·les) situada al barri de Mira-sol de Sant Cugat, comprès per set carrers, on es va realitzar una intervenció total o parcial ja que hi havia trams de carrers que ja havien sofert un procés d’urbanització anteriorment. Aquests vials van ser: Carrer Eivissa, carrer Gijón, carrer Pla, carrer Mallorca, carrer Menorca, carrer Pamplona i carrer Sant Sebastià. Aquest àmbit es troba delimitat per l’Avinguda Baixador que actualment també forma part del límit entre Mira-sol i Valldoreix

.

Inici obra Final obra Superfície Pressupost d’adjudicació
Novembre 2013 Agost 2015 10.750 m² 1.191.803 €

Obres d'urbanització Sector 8 de Mirasol (Capella de Sant Joan)
Obres d’urbanització Sector 8 de Mirasol (Capella de Sant Joan)

OBJECTE

Les obres van tenir per objecte la millora de la vialitat dels carrers adaptant-los a la normativa d’accessibilitat per mitjà de l’ampliació de les voreres i l’adequació dels guals de vehicles i vianants, la creació de noves xarxes de clavegueram, aigua potable, baixa tensió, enllumenat i telecomunicacions i la definició d’un correcte dimensionament de les capes de ferm i paviments adequats a l’ús dels vials.

 

.

CONDICIONANTS

Obres d'urbanització Sector 8 de Mirasol (Capella de Sant Joan)
Obres d’urbanització Sector 8 de Mirasol (Capella de Sant Joan)

La gran presència de vivendes unifamiliars, amb els seus corresponents accessos i guals, així com d’alguns equipaments públics, com la parròquia, el casal o el Bar La Ponderosa, la diversitat d’instal·lacions de serveis municipals i una afluència important de trànsit al Passeig Nard van fer necessària una organització acurada de l’obra a fi de reduir al màxim les molèsties als veïns, evitant l’afectació dels serveis i garantint la seguretat en els accessos i en tot l’àmbit d’actuació.

 

 

Obres d'urbanització Sector 8 de Mirasol (Capella de Sant Joan)
Obres d’urbanització Sector 8 de Mirasol (Capella de Sant Joan)

ORGANITZACIÓ DE L’OBRA

L’obra es va organitzar en tres fases d’actuació per mitjà de dos equips de treball que actuaven simultàniament en dos/tres carrers a fi d’optimitzar els mitjans destinats a l’obra tot minimitzant les afectacions als veïns del sector. Cada una d’aquestes fases es va desglossar en diversos trams per tal de reduir l’espai d’ocupació de les obres en un mateix instant.