Obres de rehabilitació d’un tram del Carrer Calàbria a La Garriga

Les obres es van realitzar al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l’àmbit comprès entre la plaça de l’Església (tram carrer del Centre) fins a arribar al creuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova. L’objecte de les obres consistia en modificar la secció del carrer donant prioritat als vianants, el […]

Obres d’urbanització Sector 8 de Mirasol (Capella de Sant Joan) a Sant Cugat del Vallès

ÀMBIT D’ACTUACIÓ L’àmbit d’actuació és una zona residencial de cases unifamiliars aïllades (144 parcel·les) situada al barri de Mira-sol de Sant Cugat, comprès per set carrers, on es va realitzar una intervenció total o parcial ja que hi havia trams de carrers que ja havien sofert un procés d’urbanització anteriorment. Aquests vials van ser: Carrer […]

Urbanització Carrer del Bruc entre Carrer Jacint Verdaguer i Rambla La Granja a Molins de Rei

UBICACIÓ Les obres es van executar al carrer Bruc del municipi de Molins de Rei i tenien per objectiu la reurbanització del carrer des del carrer Jacint Verdaguer fins a la Rambla de la Granja. L’àmbit d’actuació no va incloure la part corresponent al Canal de la Infanta, que passa soterrat pel costat del carrer.

Millora de l’espai urbà entre la cruïlla Av. Marquès de St. Mori i C. Juan Valera a Badalona

ACTUACIONS El projecte també incloïa la creació de nous embornals sifònics pel drenatge, la instal·lació de columnes de 6m amb llumeneres ALYA LED connectades al quadre existent, la construcció de dues noves jardineres amb la corresponent instal·lació de reg i la plantació d’arbusts en zones de parterre. També es va disposar bancs de fusta, papereres […]

Remodelació de la Plaça Font dels Pastorets

UBICACIÓ Les obres es van realitzar al municipi de Martorell, concretament, a la plaça de la Font dels Pastorets, el solar existent delimitat pel carrer del compositor Joan Cererols, la plaça de Frederic Duran i el Torrent de Llops. Aquestes obres van ser promogudes per l’Ajuntament de Martorell. .

Urbanització del Camí de Can Pagan Sant Cugat del Vallès

UBICACIÓ El Camí de Can Pagan és un camí històric que discorre en sentit NO-SE localitzat al districte de la Floresta, al municipi de Sant Cugat del Vallès. Aquest vial permet la connexió del CEIP La Floresta amb la carretera de Vallvidrera (BV-1462). L’àmbit d’actuació va correspondre al tram limitat per la carretera BV-1462 a […]

Aparcament de vehicles pesants a la Rambla Guipúscoa a Barcelona

ACTUACIONS Les obres es van realitzar a la Rambla Guipúscoa núm. 163-185 de Barcelona, l’objecte del qual va ser l’adequació d’un solar de 28.500m2 per a donar acolliment a un espai d’estacionament de vehicles pesants, caravanes i autocaravanes i dotat d’un edifici de serveis per a cobrir les necessitats dels usuaris.