Carrer Calabria La Garriga
Carrer Calabria La Garriga
Carrer Calàbria – La Garriga

Les obres es van realitzar al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l’àmbit comprès entre la plaça de l’Església (tram carrer del Centre) fins a arribar al creuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova. L’objecte de les obres consistia en modificar la secció del carrer donant prioritat als vianants, el soterrament de les línies aèries i l’adaptació de les xarxes soterrades existents. Addicionalment, es va renovar la xarxa de sanejament en tot el seu traçat i es va implantar una nova xarxa de reg automàtic per l’arbrat.

Inici obra Final obra Superfície Pressupost d’adjudicació
Juliol 2026 Desembre 2016 1.900 m² 253.870 €

Rehabilitació d'un tram del Carrer Calàbria a la Garriga
Rehabilitació d’un tram del Carrer Calàbria a la Garriga

FASES D’OBRA

L’obra es va executar en tres fases definides per trams de no més de 100m amb la idea de minimitzar les molèsties als veïns i, principalment, als accessos als guals. Durant tot el termini d’obres es van garantir les entrades a vivendes i locals, tot i que el trànsit rodat es va veure restringit per l’execució de la xarxa de sanejament, permetent la circulació per altres carrers de l’entorn.

 

 

RESTES ARQUEOLÒGIQUES

Rehabilitació d'un tram del Carrer Calàbria a la Garriga
Rehabilitació d’un tram del Carrer Calàbria a la Garriga

Durant els treballs de moviment de terres per a la instal·lació de les diferents xarxes soterrades, principalment per les obres de sanejament, CIC3 va comptar amb un arqueòleg a peu d’obra ja que durant les excavacions va aflorar un mur de pedra corresponent al mur oest de Can Sans, casa que ja està documentada al llibre de La Garriga Secreta 2. Per altra banda, durant els treballs de demolicions es van recuparar els llambordins de calçada per a la seva posterior recol·locació a la zona de voreres per a la memòria històrica del municipi.

 

Rehabilitació d'un tram del Carrer Calàbria a la Garriga
Rehabilitació d’un tram del Carrer Calàbria a la Garriga

PLA DE COMUNICACIÓ VEÏNAL

CIC3 va implantar, en col·loaboració amb l’Ajuntament, un pla de comunicació complert del que cal destacar la realització de reunions amb veïns, la dotació d’un agent cívic i l’elaboració d’un diari d’obres setmanals; així com d’altres mesures d’assistència destinades a minimitar les afectacions de l’obra.