Autor: CIC3Dpt. Tècnic

Obres d’urbanització Sector 8 de Mirasol (Capella de Sant Joan) a Sant Cugat del Vallès

Obres d’urbanització Sector 8 de Mirasol (Capella de Sant Joan) a Sant Cugat del Vallès

ÀMBIT D’ACTUACIÓ L’àmbit d’actuació és una zona residencial de cases unifamiliars aïllades (144 parcel·les) situada al barri de Mira-sol de Sant Cugat, comprès per set carrers, on es va realitzar una intervenció total o parcial ja que hi havia trams de carrers que ja havien sofert un procés d’urbanització anteriorment. Aquests vials van ser: Carrer […]

Continue Reading

Millora de l’espai urbà entre la cruïlla Av. Marquès de St. Mori i C. Juan Valera a Badalona

Millora de l’espai urbà entre la cruïlla Av. Marquès de St. Mori i C. Juan Valera a Badalona

ACTUACIONS El projecte també incloïa la creació de nous embornals sifònics pel drenatge, la instal·lació de columnes de 6m amb llumeneres ALYA LED connectades al quadre existent, la construcció de dues noves jardineres amb la corresponent instal·lació de reg i la plantació d’arbusts en zones de parterre. També es va disposar bancs de fusta, papereres […]

Continue Reading

Skip to content