Millora de l'espai urbà entre la cruïlla Av. Marquès de St. Mori i C. Juan Valera a Badalona
Millora de l'espai urbà entre la cruïlla Av. Marquès de St. Mori i C. Juan Valera a Badalona
Millora de l’espai urbà entre la cruïlla Av. Marquès de St. Mori i C. Juan Valera a Badalona

ACTUACIONS

El projecte també incloïa la creació de nous embornals sifònics pel drenatge, la instal·lació de columnes de 6m amb llumeneres ALYA LED connectades al quadre existent, la construcció de dues noves jardineres amb la corresponent instal·lació de reg i la plantació d’arbusts en zones de parterre. També es va disposar bancs de fusta, papereres i una font per a afavorir la zona d’estada.

 

Inici obra Final obra Superfície Pressupost d’adjudicació
Maig 2015 Juny 2015 1.730 m² 252.080 €

 

Millora de l'espai urbà entre la cruïlla Av. Marquès de St. Mori i C. Juan Valera a Badalona
Millora de l’espai urbà entre la cruïlla Av. Marquès de St. Mori i C. Juan Valera a Badalona

OBJECTIU

Les obres van tenir per objecte la millora de l’espai urbà existent a la cruïlla de l’avinguda Marquès de Sant Mori i el carrer Juan Valera, al barri de Sant Mori de LLefià de Badalona. El projecte plantejava la creació de dues zones d’esbarjo amb espais de jocs infantils i amb la disposició de paviments de seguretat de cautxú.

 

 

 

Millora de l'espai urbà entre la cruïlla Av. Marquès de St. Mori i C. Juan Valera a Badalona
Millora de l’espai urbà entre la cruïlla Av. Marquès de St. Mori i C. Juan Valera a Badalona

TREBALL REALITZAT

Les obres es van desenvolupar en una única fase disposant de mesures adequades per evitar la intrusió de persones alienes a l’obra. Es van garantir accessos i la circulació de vianants en tot moment a través d’un itinerari segur, sense afectar la sortida de metro existent al costat de l’àmbit. Per altra banda, la zona d’aparcament existent a l’avinguda Marquès de Sant Mori es va veure afectada de forma puntual per la disposició de les instal·lacions. No obstant, es va aconseguir no afectar a les places reservades per estacionament de vehicles, sempre vetllant pel benestar dels veïns de la zona.

 

Millora de l'espai urbà entre la cruïlla Av. Marquès de St. Mori i C. Juan Valera a Badalona
Millora de l’espai urbà entre la cruïlla Av. Marquès de St. Mori i C. Juan Valera a Badalona

MANTENIMENT DE L’AMBIENT

Finalitzades les obres, durant el termini de garantia, CiC3 va realitzar la neteja i el manteniment de les noves instal·lacions amb un equip format per personal provinent d’un programa d’inserció laboral promogut per l’Ajuntament.