Obra Pública i Privada

Gestió de projectes d’urbanització per ajuntaments i altres administracions públiques

Enderrocs

Llarga trajectoria professional especialitzada en enderrocs i deconstruccions

Moviments de terres

Àmplia experiència en la realització de treballs amb maquinària de moviment de terres

CIC3 Obras i Serveis

Una constructora moderna i amb àmplia experiència

CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L (ara CIC3 Obres i Serveis, S.L.) es va fundar el 1989, a Sant Cugat del Vallès, centrant la seva activitat en treballs de moviment de terres i lloguer de maquinària per a la construcció. CIC3 s’ha desenvolupat al llarg d’aquests anys dins de l’àmbit de l’obra pública i privada especialitzant-se en treballs d’urbanització, enderrocs, canalitzacions i moviment de terres en general. Els seus 30 anys d’experiència i la seva contínua activitat avalen el seu creixement com a empresa constructora. Actualment l’empresa es troba en expansió, obrint-se pas dins del camp de l’edificació, i ja ha realitzat diversos treballs de rehabilitació de vivendes unifamiliars a la província de Barcelona.

COM TREBALLEM

Sistema de gestió

Qualitat del servei

La qualitat final del servei ofert al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTÍNUA que aplica CIC3 en l’execució dels seus treballs.

Satisfacció Del Client i Professionalitat

El treball diari de CIC3 està orientat a satisfer els requisits i les expectatives dels seus clients, per això establim els requeriments del nostre client, determinant els seus requisits i aspectes legals, preservem les seves expectatives i drets, establim els mitjans de comunicació necessaris per retroalimentar aquestes expectatives i requisits i, finalment, valorem el grau de satisfacció del client i el resultat final obtingut.

Disponibilitat i Recursos

Determinem i proporcionem els recursos necessaris per implementar i mantenir el Sistema de Qualitat i de Gestió Ambiental integrat a CIC3 , determinant les competències i conscienciació del nostre personal i mantenint en bones condicions de qualitat, seguretat i compromís amb el medi dels nostres equips i serveis.

Minimització De L'impacte Ambiental

Diàriament realitzem un esforç continuat per identificar, caracteritzar i millorar l’impacte mediambiental derivat de les activitats, obres i operacions directa o indirectament relacionades amb CIC3 tenint en compte les directrius que marca la legislació vigent.

Col·laboració Medioambiental

Col·laborem amb diferents administracions, organismes no governamentals i entitats públiques i privades en la recerca de solucions als problemes mediambientals que puguin sorgir en l’execució dels nostres treballs i formem part dels processos de reciclatge i reutilització de materials per a la minimització de residus.

Comunicació i Informació

Fomentem la comunicació interna dins de l’organització amb criteris de transparència afavorint d’aquesta manera el nostre sistema de gestió i facilitem obertament la informació sobre els objectius assolits i els treballs en curs a les parts externes implicades (clients, proveïdors, veïns, associacions, etc.)

Formació

Promovem la formació dels nostres professionals tant en aspectes tècnics com professionals, teòrics i pràctics, sobre competències de la professió i aptituds en matèria de qualitat, medi ambient i seguretat.

Millora Continua

A CIC3 procurem la millora contínua del nostre sistema de gestió per mitjà de l’aplicació i revisió dels objectius, de l’anàlisi de resultats, de les revisions de direcció, de les seves accions correctives i de la realització continuada d’auditories.

CIC3 Obres i Serveis

Veure projectes


  Posa't en contacte amb nosaltres

  Nom

  Telèfon

  Email

  Missatge

  Skip to content